3D profili

3D profil je napravljen od aluminijumske trake debljine 0,5mm lakirane bojama u RAL skali a struktura površine je 40% mat i 60% sjaj. Dostupne su trake sledećih širina: 60, 100, 120mm. Trake služe za izradu 3D slova visine od 30cm do 200 cm.

3D profil je glavna nosiva konstrukcija koja je kompaktna i čini gotov proizvod u obliku reklamnog slova u tri dimenzije.